Inventia realizuje projekt pt. „Utworzenie laboratorium B+R w zakresie badań oblodzeń linii elektro-energetycznych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013